KÜLFÖLDI PROJEKTEK

Legfőbb projektjeink

 • Szakértői támogatás a TETRA projekt 2. fázisának kivitelezéséhez
 • Koncesszor kiválasztásának szakértői támogatása Szkopje város részére a városon belüli könnyűvasút hálózat (villamos) építéséhez és hasznosításához
 • Üzleti információs (ERP) rendszer technikai specifikációjának elkészítése az AD ELEM részére
 • ERP rendszer beszerzésének tanácsadói támogatása
 • ISO 9001:2008 szabvány szerinti tanúsítás megszerzésének támogatása a Munkaügyi és Szociális Minisztérium és kapcsolt szervezetei számára
 • Szakértői támogatás és adatgyűjtés a MARA (Mezőgazdasági és Vidékügyi Minisztérium) statisztikai tudásbázisának fejlesztése
  SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS A TETRA PROJEKT 2. FÁZISÁNAK KIVITELEZÉSÉHEZ 

A projekt hivatalos megnevezése: Technical Assistance to the Implementation of TETRA phase 2

Finanszírozás forrása: Európai Unió / IPA 2008 / Police Reform

Szerződő hatóság: az Európai Közösség képviseletében az ország EU Delegációja

Hivatkozási szám: EuropeAid/128787/C/SER/MK

A projekt helyszíne (ország): Macedón Köztársaság

A projekt időtartama: 2010. július – 2013. január (6 hónapos meghosszabbítási lehetőséggel)

Kedvezményezett: Belügyminisztérium, Macedón Köztársaság

Partnereink: Austroconsult technische und betriebswirtschaftliche Planung und Beratung GesmbH Intech A.S.

Információ a projektről: A projekt a következő négy fő fázisra bontható:

 1. fázis: Felmérés, koncepcionális tervezés és mennyiségi becslés elkészítése
 2. fázis: A technikai specifikációk és a teljes pályázati dosszié elkészítése
 3. fázis: Szállító kiválasztás lebonyolítása és kiértékelése
 4. fázis: Bevezetés és üzembe helyezés

A projekt természetéből fakadóan az egyes szakaszokat időben egymás után lehet csak elvégezni. Az első fázisban a tanácsadó fő feladata a funkcionális követelmények meghatározása a PMR rendszerhez, valamint tréningek lebonyolítása a TETRA Phase 1 projekt alatt bevezetett rendszer fenntarthatósága érdekében.

A projekt második szakaszában a korábbi fázis során végzett felmérés eredményeinek felhasználásával a következő feladatok kerülnek végrehajtásra: egy teljes rendszerterv kialakítása, a lefedettségre vonatkozó szcenáriók megerősítése, a rendszer funkcionalitásának, indikatív technológiáknak és sztenderdeknek az adoptálása, valamint javaslat kialakítása a már meglévő rendszerekkel való integrációra vagy együttműködésre.

A harmadik fázis magában foglalja a teljes pályázati dokumentáció elkészítését, valamint a tender lebonyolítását is. A beérkező árajánlatokat a szerződő hatóság értékeli ki. A beszerzést megelőzően szükséges piacelemzés elvégzése a versenyhelyzet biztosítása érdekében, az jelentkezők alkalmasságának vizsgálata, és költségbecslés készítése. A fázis célja a győztes pályázó kiválasztása, a tanácsadó kapcsolódó feladata pedig a szerződő hatóságok támogatása a beszerzés idejének minimalizálására és a sikeres beszerzési procedúrát fenyegető kockázatok minimalizálására tett javaslatok által.  A fázis időtartamát a hivatalos pályázati folyamat lebonyolításának ideje határozza meg.

A negyedik fázis a szerződéskötést követően indul. A tervek szerint a PMR bevezetése 1-1,5 évet fog igénybe venni a szerződés aláírásától az előzetes átvételi tesztekig. A tanácsadó ellenőrzi és irányítja az üzembe helyezés folyamatát napi szinten, beleértve a felhasznált eszközök és a szállító által végzett bevezetés minőségének az ellenőrzését, valamint rendszeres jelentések készít a szerződő hatóságnak és a kedvezményezettnek.

 

A projekt célja:

A projekt célja, hogy megfelelő támogatást biztosítson a kedvezményezettnek és a szerződő hatóságnak a projekt végrehajtásához, ellenőrizze a tervezést, a beszerzést és a kulcsrakész bevezetést a PMR országos lefedettségének bővítésénél, valamint hogy elősegítse az új és a már meglévő rendszerek integrációját. Szintén célja az országosan homogén PMR lefedettség létrehozása, mely alkalmas minden felhasználó szervezet professzionális és biztonságos kiszolgálására.

 

A projekt során ellátandó feladatok:

 • A kedvezményezett és a szerződő hatóság támogatása a TETRA-1 hálózat kritikus hibáinak javításában;
 • Teljes terepfelmérés elvégzése és mennyiségi becslés készítése a rendszere vonatkozóan;
 • A teljes rendszerterv elkészítése, javaslattétel a jelenlegi rendszerrel való integráció és a kompatibilis működés megvalósítására;
 • Pályázati dokumentáció elkészítése, beleértve a technikai specifikációkat, valamint a szállítói szerződésnek az átadás utáni karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó feltételeit is;
 • Szállító kiválasztásának szakmai támogatása;
 • Projekt menedzsment támogatás nyújtása a bevezetés és üzembe helyezés teljes ideje alatt;
 • A jóváhagyási eljárások támogatása.

 

A projekt földrajzi keretei:

A központi projektiroda a fővárosban, Szkopjéban található, de a tevékenységek végrehajtása az egész ország területén zajlik, beleértve a határterületeket és a nemzetközi határátkelőket is.

 

További információért forduljon kapcsolattartónkhoz:

Radványi Ildikó

projekt koordinátor

  ÜZLETI INFORMÁCIÓS (ERP) RENDSZER TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE AZ AD ELEM RÉSZÉRE

A projekt hivatalos megnevezése: Consulting services to support strengthening of the financial management function of AD ELEM

Finanszírozás forrása: Helyi beszerzés

Szerződő hatóság: AD ELEM

A projekt helye (ország): Macedón Köztársaság

A projekt időtartama: 2009. augusztus – 2012. február

Kedvezményezett: AD ELEM

Partnerünk: Daten-Kontor Ltd.

Információ a projektről: A projekt célja egy olyan modern üzleti információs (ERP) rendszer  kialakításának biztosítása AD ELEM számára, amely pontos és naprakész vezetői információkat biztosít a vállalat teljesítményének ellenőrzéséhez, valamint a belső és külső felhasználók információs igényeinek kielégítéséhez. Az AD ELEM, a folyamatban lévő szabályozási változások következményeként, az elektromos áram termelésén túl engedélyre tesz szert az elektromos áram hazai és külföldi piacokon történő kereskedésére is a jövőben. Az engedélyt kibocsátó Energia Szabályozó Bizottság (Energy Regulatory Committee, ERC) megköveteli az egyes erőművek önálló, elkülönült könyvelését, számviteli és pénzügyi jelentéseit. Az ERC követelményeinek való megfelelés kulcsfontosságú szempont a vállalat számára a rendszer bevezetésekor.

 

A projekt célja:

A projekt általános célja az AD ELEM üzleti folyamatainak optimalizálása és a vezetői jelentések minőségének javítása. A projekt során ellátandó feladatok:

 • A vállalat üzleti folyamatainak azonosítása és definiálisa az ISO 9001 szabvánnyal összhangban, továbbá fejlesztési és változtatási javaslatok kidolgozása az eredményesség és hatékonyság növelése érdekében.
 • Egy többek közt a következő funkciókat lefedő integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése az AD ELEM-nél:
  • Vezetői számvitel,
  • Tervezés, költségvetés-tervezés, elemzés és biztosítás,
  • Pénzügyi menedzsment,
  • Beszerzés (munkafolyamat támogatással),
  • Raktárkezelés,
  • Készletkezelés,
  • Befektetett tőke menedzsment,
  • Emberi erőforrás menedzsment,
  • Marketing/számlázó rendszer,
  • Adattárház,
  • Jelentések és elemzések készítése,
  • A meglévő rendszerekkel és adatbázisokkal való integráció lehetősége,
  • Elektromos áram termelésének irányítása (a termelési rendszerekben),
  • Befektetések menedzsmentje (új lehetőségek kialakítása, meglévők fejlesztése),
 • Az energia ágazat kereskedelmi könyvelési gyakorlatának a nemzetközi best practice-eknek megfelelő fejlesztése;
 • A vezetői (és az ERC felé irányuló) jelentések minőségének javítása az integrált ERP rendszer segítségével;
 • Az ERC elvárásainak megfelelő könyvelési, a számviteli és pénzügyi jelentések biztosítása;
 • A modern vezetési módszerekhez és a korszerű rendszer használatához, üzemeltetéséhez szükséges képzések kialakítása és megszervezése az ELEM munkatársai számára.

 

A projekt földrajzi keretei:

A központi projektiroda az ELEM központjában, Szkopjéban van, ám az egyes projekttevékenységek az ország egész területét lefedik.

 

További információért forduljon kapcsolattartónkhoz:

Radványi Ildikó

Projekt koordinátor

SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS A TETRA PROJEKT 2. FÁZISÁNAK KIVITELEZÉSÉHEZ 

A projekt hivatalos megnevezése: Consultancy Services for Procurement of Enterprise Resource Planning System

Finanszírozás forrása: Világbank

Szerződő hatóság: Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD)

A projekt helyszíne (ország): Macedón Köztársaság

A projekt időtartama: 2009. október – 2010. május

Kedvezményezett: Földhivatal, Macedón Köztársaság

Partnerünk: ICS Consulting D.o.o.

Információ a projektről: Az ingatlan nyilvántartás és regisztrációs projekt fő célja egy hatékony és eredményes ingatlan kataszter és regisztrációs rendszer kialakítása volt, amely hozzájárul a hatékonyabb telek- és ingatlanpiac fejlesztéséhez a Macedón Köztársaság területén.

A projekt célja:

A projekt tárgya a vállalatirányítási (ERP) rendszer valamennyi javasolt moduljának sikeres bevezetése és üzembe állítása, a tenderdokumentációban és az ajánlatban rögzítetteknek megfelelően.

A projekt során ellátandó feladataink:

 • a beszerzendő ERP/DMS/eCadastral szoftverre érkezett szállítói árajánlatok értékelésének szakértői támogatása;
 • a beszerzendő hardware platformra érkezett árajánlatok értékelésének szakértői támogatása;
 • szakértői támogatás, projektmenedzsment és felügyelet biztosítása az ERP, DMS és eCadastral Gateway külső ajánlattevő által történő bevezetéséhez;
 • az ERP, DMS és eCadastral Gateway bevezetéséhez szükséges HW és SW kivitelezésének szakmai felügyelete;
 • az ERP, DMS és eCadastral Gateway kivitelezésének, végrehajtásának és éles indításának ellenőrzése;
 • szakértői tanácsadás az üzleti folyamatok analitikus tervezéséhez;
 • időszaki jelentések készítése a projektvezetés számára az ERP, DMS és eCadastral Gateway kivitelezés előrehaladásáról;
 • a tesztelésben és a minőségbiztosítás szakmai támogatása a bevezetett ERP, DMS és eCadastral Gateway rendszereknél;
 • a rendszer különálló alkotóelemeinek, valamint a teljes egészének az operatív átvételéhez kapcsolódó javaslatok kialakítása.

A projekt földrajzi keretei:

A központi projektiroda a fővárosban, Szkopjéban volt, ám az egyes projekttevékenységek az ország egész területét lefedték.

További információért forduljon kapcsolattartónkhoz:

Kristijan Gjorgjievski

Projekt koordinátor

  SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS A TETRA PROJEKT 2. FÁZISÁNAK KIVITELEZÉSÉHEZ 

A projekt hivatalos megnevezése: Support for the certification of the ISO 9001: 2008 standard for the Ministry of Labor and Social Policy and its affiliated organizations (QMS System implementation)

Szerződő hatóság: World Bank / International Bank for Reconstruction and Development

A projekt helyszíne (ország): Makedónia

A projekt időtartama: 2013. február – 2014. december

Kedvezményezett: Munkaügyi és Szociális Minisztérium és kapcsolt szervezetei

Partnerek: Imp Consultores de Operaciones, S.L Spain

Információ a projektről: A megbízás célja a minőségmenedzsment alapelveinek bevezetése a Munkaügyi és Szociális Minisztérium és kapcsolt szervezeteinek működésébe, illetve az ISO 9001:2008 szabvány szerinti tanúsítvány megszerzésének előkészítése, a kedvezményezett szervezetek hatékonyságának növelése céljából.

A projekt megvalósítása négy fázisban történik:

 1. Fázis: Részletes munkaterv készítése
 2. Fázis: Minőségmenedzsment tréning tervezése és megvalósítása
 3. Fázis: Minőségmenedzsment rendszer tervezése, kialakítása és bevezetése, majd ISO 9001:2008 szabvány szerinti tanúsítása
 4. Fázis: A minőségmenedzsment rendszer működtetéséhez szükséges támogatás nyújtása a Minisztérium számára

 

A projekt célja:

A Munkaügyi és Szociális Minisztérium és háttérintézményei (Állami Munkaügyi Főfelgyelőség és 30 kirendeltsége, 11 Szociális Védelmi Intézmény, 33 Szociális Jóléti Központ és a Háborús veteránok és a polgári rokkantak jogainak védelmét ellátó állami intézmény) folyamatmenedzsment funkcióinak áttekintése és fejlesztése a minőségmenedzsment alapelvei mentén, az érintett szervezetekre vonatkozóan az ISO 9001:2008 szabvány szerinti tanúsítás megszerzése érdekében.

 

A projekt földrajzi keretei:

A projektvezetés és a tanácsadói csoport működési helye Skopje. A projekt során végzendő szakmai tevékenységek, feladatok az érintett intézmények helyszínein, Makedónia területén kerülnek megvalósításra.

 

További információért forduljon kapcsolattartónkhoz:

Kristijan Gjorgjievski

Projekt koordinátor

  SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS ÉS ADATGYŰJTÉS A MARA (MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKÜGYI MINISZTÉRIUM) STATISZTIKAI TUDÁSBÁZISÁNAK FEJLESZTÉSE

A projekt hivatalos megnevezése: Technical Assistance and Data Collection for Strengthening the Statistical Capacity of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs

Szerződő hatóság: Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (CFCU)

A projekt helyszíne (ország): Törökország

A projekt időtartama: 2011. január – 2012. szeptember

Kedvezményezett: Mezőgazdasági és Vidékügyi Minisztérium (MARA), Törökország

Partnereink:     

 • AGROTEC SpA
 • Research Institute of Agricultural Economics (AKI)
 • BPR Consulting Ltd.

Információk a projektről: A projekt elsődleges célja a jelenlegi Török Mezőgazdasági Statisztikai Rendszer helyzetének felmérése, elemzése és fejlesztése, az EU Mezőgazdasági Statisztikai Rendszeréhez történő harmonizálás érdekében.

A fenti cél elérése érdekében elvégzendő tevékenységek: mintavétel rendszerének kialakítása a gazdaságok aktuális nyilvántartását alapul véve, kérdőív megszerkesztése, használati útmutatók kialakítása, lekérdezés, előrejelzési módszerek kidolgozása különböző kiválasztott termékekhez (búza, kukorica és olajbogyó), adatgyűjtés új, objektív technikákkal, adatbányászat és tréningek.

 

A projekt célja:

A projekt tárgya a jogharmonizációhoz való hozzájárulás, különös tekintettel a TurkStaton kívüli választott adatszolgáltatók kapacitásfejlesztésére.

A projekt célja a MARA által beszerzett statisztikai adatok minőségének javítása akcióterv kidolgozásával, szervezett tréningek levezetésével, új termelés előrejelzési módszerek bevezetésével, felmérés-készítéssel kapcsolatos tudásbázis javításával és megbízható, az EU sztenderdekkel összhangban álló adatgyűjtéssel.

 

A projekt földrajzi keretei:

Tanácsadóink a MARA-nál, a projektvezetés ankarai központjában dolgoznak. Terepmunkát az alábbi helyszíneken végeznek: helyszínei: Antalya, Adana, Konya és Manisa.

 

További információért forduljon kapcsolattartónkhoz:

Radványi Ildikó

Projekt koordinátor

Dolgozzunk együtt vállalata sikerén!
Scroll to Top

Kérjük, add meg email címedet a tartalom letöltéséhez!

Kérjük, add meg email címedet a tartalom letöltéséhez!

Webinárium megtekintése és tanulmány letöltése

A folyamatmenedzsment helyzete a hazai nagyvállalatoknál

Az űrlap kitöltése után e-mailben küldjük ki a webinárium linkjét és a tanulmányt.

Webinár - A folyamatmenedzsment helyzete a hazai nagyvállalatoknál

Név(Kötelező)
Kérjük céges e-mail címet használjon!
Hírlevélre feliratkozás
Hozzájárulás(Kötelező)