DÍJAK, ELISMERÉSEK
Projekt címe: A személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogok érvényesítésének erősítése Macedóniában (Support to access to right to protection of personal data)

Projekt időtartama: 2015 november – 2018 április

A projekt az Európai Unió finanszírozásában valósult meg. A projekt a Macedón adatvédelmi hatóság (DPDP – Directorate for Personal Data Protection) és a törvényhozó számára komplex tanácsadói támogatást biztosított, a legkülönbözőbb stakeholder köröket érintően:
 • Állampolgárok: annak széleskörű tudatosítása, hogy az állampolgároknak joguk van a személyes adataik védelméhez;
 • Adatkezelők: felelős adatkezelői szemlélet erősítése az adatkezelő szervezetek körében (cégek, állami szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek, pártok) és annak tudatosítása, hogy a szervezeteknek is érdeke fűződik ügyfeleik személyes adatai védelméhez; az adatkezelők támogatása új adatvédelmi módszertanok, tájékoztatók kidolgozásával, konzultációs felületek megteremtésével;
 • Intézményrendszer: a 2017-2022 időszakra vonatkozó adatvédelmi és kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása, a stratégia végrehajtási feltételrendszerének meghatározása; az adatvédelmi ellenőrzések és felülvizsgálatok hatékonyabb előkészítéséhez és lebonyolításához új ellenőrzési módszertanok bevezetése; felkészítés a különleges adatkezelések (pl.: parlamenti választások előkészítése) megfelelő szemléletben történő lefolytatásához legjobb EU-s gyakorlatok felhasználásával;
 • Szabályozási környezet: a hatályos adatvédelmi jogszabályok új EU-s szabályozás (GDPR) alapján történő felülvizsgálata, illetve az új törvényi szabályozás tervezetének kidolgozása.
Projekt címe: „Szakértői támogatás és adatgyűjtés a Törökországi Mezőgazdasági és Vidékügyi Minisztérium statisztikai tudásbázisának fejlesztéséhez”.
Projekt időtartama: 2011 január – 2012 szeptember

A projekt az Európai Unió és a Török Köztársaság társfinanszírozásában valósult meg. Az ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes) aranyérmét nyerte el a Vialto Consulting vezette konzorcium 2013-ban a “Világszínvonalú statisztikai módszer és kiemelkedő ügyfél-elégedettség” c. pályázatával.

Az ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes) ezüstérmét nyerte el a Vialto Consulting vezette konzorcium a Macedónia EU csatlakozásának elősegítése a biztonsági képességek erősítésével c. pályázatával.

Projekt címe: „Szakértői támogatás a Macedón Köztársaság Belügyminisztériuma részére a Tetra projekt 2. fázisának bevezetéséhez”.

Projekt időtartama: 2010 június – 2013 február

A projekt az Európai Unió / IPA finanszírozásában valósult meg.

Magyarok segítik a makedón EU csatlakozást – magas hozzáadott értékű IKT tudásexport
A projekt célja a PMR országos lefedettség bővítésének átfogó támogatása, a meglévő TETRA-1 rendszer országossá bővítésével; országosan homogén PMR lefedettség létrehozásával, mely alkalmas a felhasználó szervezetek professzionális és biztonságos kiszolgálására; illetve az új és meglévő rendszerek teljes integrációjának biztosításával.
A projekt jelentősége: Macedónia az integrált határ-menedzsment és biztonsági képességei erősítése az EU-s követelményrendszernek megfelelően.
A sikeres és eredményes projektet magyar cég vezette konzorcium valósította meg, jelentősen növelve a hazai IKT szakma hírnevét és magas hozzáadott értékű tudásexportját. A Vialto Consulting vezette konzorciumban a projekt csapatot magyar, macedón és nemzetközi szakértők alkották.

Elszánt terepmunka a sziklás hegycsúcsokon és a jogszabályi útvesztőkben
A díj a színvonalas tanácsadási munka komoly hozzáadott értékének elismerését jelenti számunkra: a bírálat során kiemelt szempont volt az ügyfél-elégedettség és a tanácsadói innováció.
A projekt során a PMR országos lefedettségének bővítésének átfogó támogatása valósult meg, ezen belül:
 • A meglévő TETRA-1 rendszer országosá bővítésének rendszertervezése, beszerzésének támogatása, a megvalósítás ellenőrzése
 • Több mint 50 potenciális telephely felmérése, a kiválasztott telephelyek teljes engedélyezési dokumentációjának elkélszítése (rendkívül összetett és bizonytalan jogi környezetben)
 • Országosan homogén PMR lefedettség létrehozása, mely alkalmas a felhasználó szervezetek professzionális és biztonságos kiszolgálására
 • Új és meglévő rendszerek teljes integrációjának biztosítása
 • A teljes rendőrségi belső kommunikáció megújításának megalapozása a teljes rendvédelmi intézményrendszer kiszolgálásához
A projekt eredményei
 • A PMR lefedettség drasztikus növekedése: közel 80% a VMR – a járműre szerelt rádiók esetében, közel 60% a HPR – kézi rádiók esetében, közel 95%-os lakossági lefedettség
 • A teljes TETRA-1 és TETRA-2 hálózati integráció biztosítása
 • Teljes mértékű felügyelet és támogatás biztosítása a tervezés, beszerzés és kulcsrakész kivitelezés során
 • Az uniós beruházások magas megtérülése, a költség-haszon, megbízhatósági, rendelkezésre állási szempontok alapos elemzésének és modellezésének, valamint a fejlesztési forgatókönyvek objektív értékelésének megvalósításával
 • A rendőri szervezetek (állami, közlekedési, határ, különleges rendőri egységek) hatékonyságának növelése erősíti Makedónia képességeit az illegális tevékenységek felderítésére és azok elleni fellépésre vonatkozóan. Ez pozitív hatást gyakorol az ország piaci helyzetére és megítélésére.
 • További hozzáadott érték, hogy a szolgáltató távközlési infrastruktúrája költséghatékony módon összhangba került a magas megbízhatósági és IT biztonsági elvárásokkal. Ehhez sikerült illeszteni a szolgáltató üzemletetési/fenntartási rendszerét is.
Nemzetközi díj a magyar vezetésű konzorciumnak: világszínvonalú statisztikai módszer és kiemelkedő ügyfél-elégedettség!

Török-magyar barátság – magyarok segítik a török EU csatlakozást
Nemzetközi tanácsadói kiválósági díjat nyert sikeres törökországi projektjével a Vialto Consulting. A vezetési és informatikai tanácsadó cég a Gabriel Al-Salem Nemzetközi Tanácsadói Kiválósági Díj első helyezettje az Év Tanácsadási Projektje kategóriában, 2012-ben. A Vialto Consulting díjnyertes projektjének átfogó célja volt a mezőgazdasági adatminőség javítása az adatszolgáltatók kapacitásainak fejlesztésével, elősegítve a statisztikai ágazat harmonizációját az EU csatlakozáshoz szükséges feltételekkel.

Csapatmunka az olajfaligetben

Az ügyféllel szoros együttműködésben végzett, színvonalas tanácsadási munka komoly hozzáadott értékének ékes bizonyítéka az elnyert díj, amelynek odaítélése során kiemelt szempont volt az ügyfél elégedettsége, és az ügyfél teljesítményét kézzelfogható módon javító tanácsadói innováció. A EuropeAid / IPA alapokból finanszírozott projekt egyik legfontosabb feladatát, az olajfák számlálási módszerének kialakítását, a nemzetközi szakértői csapat az ügyfél elvárásain felül teljesítette. A Vialto Consulting vezette konzorciumban az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) is részt vett, a projekt csapatot magyar, osztrák, bolgár, szerb és török szakértők alkották. A kedvezményezett intézményekkel történő együttműködés kiemelkedő volt, köszönhetően a török-magyar kulturális összhangnak is, amely nagyban hozzájárult a sikerhez.

EU követelményeket meghaladó pontosságú statisztikai módszer

A projekt eredményeként kidolgozott számítógépes olajfa-számlálási módszer 98,5% pontosságú eredményt ad, meghaladva a EuroStat követelményeket. A módszer széles skálán történő alkalmazhatósága mellett további értéke, hogy kisebb módosításokkal egyéb terményekre is alkalmazható. A projekt további kiemelkedő vívmánya, hogy a Törökországi Mezőgazdasági és Vidékügyi Minisztérium (Ministry of Food, Agriculture and Livestock) és a TurkStat között kialakított koordinációs mechanizmusok működőképessé és hatékonnyá váltak, biztosítva ezzel az integrációs / konszolidációs akciótervek bevezetését.

A projekt zárása során a kedvezményezett képviselői kiemelt hozzáadott értékként említették, hogy a minisztériumi munkatársak az EU szabványoknak és követelményeknek megfelelő felmérés készítési és mezőgazdasági adatfeldolgozási kompetenciái jelentős mértékben fejlődtek, és azt, hogy valamennyi releváns mezőgazdasági szereplő érintett dolgozói teljes mértékben elsajátították a kifejlesztett és tesztelt statisztikai módszertanokat és technikákat.

A hír sajtóban ITT olvasható

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 2012 márciusában Nemes Áronnak és a Vialto Consultingnak ítélte az „Év Kiváló Tanácsadója” díjat.
Győztes pályamunkánk tárgya ERP szállító kiválasztása macedón ügyfelünk, az AD ELEM részére. A projektet konzorciumi partnerünkkel, a Daten-Kontorral szoros együttműködésben vittük sikerre.

Egy ERP rendszer specifikációja, illetve a rendszer bevezetése nemzetközi standardok és best practice-ek alapján viszonylag jól behatárolt keretek között zajlik, meghatározott szaktudást igényel. Különleges versenyelőnyünket és hozzáadott értékünket a Vialto tanácsadói által korábban kifejlesztett, és az ügyfél egyedi igényeinek megfelelően testre szabott szállító-kiválasztási módszertanunk, a DRAPP (Detailed Requirement Analysis and Parallel Planning) adja.
Lényege az előzetesen kiválasztott 2-4 szállítóra kiterjesztett, a bevezetés előkészítését célzó, részletes rendszerfelméréssel társított pilot kooperáció vagy bizonyos esetekben pilot projekt megvalósítása. A DRAPP módszertan rugalmasságára jellemző, hogy mind hazai, mind külföldi ügyfeleknél eredményesen alkalmazható akár a versenyszférában, akár államigazgatási, többfordulós közbeszerzéses kiválasztási projekteken. Az AD ELEM esetében is megvalósított magas fokú együttműködéssel a tanácsadói közreműködés kézzelfoghatóan javíthatja a működésfejlesztési programok eredményességét.
Ügyfelünk számára a megoldás főbb előnyei a több lépcsőben, folyamatosan bővülő rendszerfelmérés; a rendelkezésre álló lehetőségek, illetve a potenciális beszállítók alapos megismerése, ezáltal az igények pontosabb megfogalmazása; továbbá felkészülés a változásra.
A projekt sikerében fontos szerepet játszik, hogy a részletes követelményspecifikációnak, valamint a pontos elvárásoknak köszönhetően a bevezetési fázis kockázatai, becsült ráfordításai, illetve időtartama is nagyon jó közelítéssel meghatározhatóak voltak az ajánlatadás előtt, amely a szállítók számára is előnyös, mégis elősegíti az árverseny kialakulását.

Magyar a világ második legjobb tanácsadó projektje 2011-ben.
Nemzetközi elismerést nyert a Vialto Consulting az Oktatási Hivatal működésének hatékonyabbá tételével.
A sikeres megvalósítás az Oktatási Hivatal és a Vialto Consulting szakemberei közötti szoros együttműködésnek köszönhető. A projekt szeptemberben elnyerte az ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes) által meghirdetett Constantinus nemzetközi tanácsadói díj ezüstérmét.

A projektről az alábbi szemelvény a Világgazdaság cikkéből származik.

„Hatékonyság- és ügyfélelégedettség-növelés egyszerre. Ez volt a célja és eredménye az Oktatási Hivatal (OH) működési folyamataiban végrehajtott reformoknak. A sikeres megvalósítás az OH és egy magyar tanácsadó cég, a Vialto Consulting szakemberei közötti szoros együttműködésnek köszönhető. A projekt szeptemberben elnyerte az ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes) által meghirdetett Constantinus nemzetközi tanácsadói díj ezüstérmét.”

„Az érintett folyamat hatékonysága átlagosan 18 százalékkal nőtt” – ismertette a tényeket Magyar Zita, a projekt végrehajtása idején a fejlesztés vezetője. „Ezen felül a hatékonyabb munkaszervezés és az új informatikai megoldás biztonságos használata következtében a hibák száma közel nullára csökkent. A változások eredményeként a Hivatal a korábbinál kisebb létszámmal is képessé vált 38 százalékkal több kérelem túlóra és késedelem nélküli feldolgozására.”

„A projekt során az OH és a Vialto Consulting szakértői a Hivatal ügyfeleit fókuszcsoportos megbeszélés keretében bevonták a közös gondolkodásba. Ezzel párhuzamosan – a Lean módszertan alapelveinek követésével – elemezték és átalakították a hivatali folyamatokat. Bevezették az „egy ügyintézős modellt”, melyben minden beérkező kérelemnek egy gazdája van, aki az adott kérelmet a teljes folyamaton végigvezeti. Irányították egy új informatikai támogató rendszer kifejlesztését is, valamint bevezették a vezetői információs rendszer új modulját, amely az ügyek aktuális állapotáról szóló naprakész jelentéseket szolgáltatott.”

(Magyar a világ második legjobb tanácsadói projektje. Világgazdaság, 2011.10.06.)

Itt elérhetők projektjeink, melyekre büszkék vagyunk:
Scroll to Top

Kérjük, add meg email címedet a tartalom letöltéséhez!

Kérjük, add meg email címedet a tartalom letöltéséhez!

Webinárium megtekintése és tanulmány letöltése

A folyamatmenedzsment helyzete a hazai nagyvállalatoknál

Az űrlap kitöltése után e-mailben küldjük ki a webinárium linkjét és a tanulmányt.

Webinár - A folyamatmenedzsment helyzete a hazai nagyvállalatoknál

Név(Kötelező)
Kérjük céges e-mail címet használjon!
Hírlevélre feliratkozás
Hozzájárulás(Kötelező)