ESETTANULMÁNYOK

BANKOK ÉS PÉNZINTÉZETEK  

Projekt megnevezése
A CIB szervezeti hatékonyságfejlesztési területe, valamint folyamat- és projektmenedzsment módszertanok kialakítása és bevezetésének támogatása
Projekt rövid leírása

A CIB Bank Zrt. a magyar pénzügyi szektor változásaira reagálva és a bank hatékonyságát növelendő létrehozott egy új divíziót, a Szervezeti Változás és Hatékonyság Menedzsmentet. Az új divízió központosítottan menedzseli a banki folyamatokat, a szervezeti kapacitáskihasználtságot, valamint a projekt portfóliót.

A projekt az új divízió működésének, folyamatainak kialakítását tűzte ki céljául. Ezen belül cél a szervezeti forma, az irányítás fórumainak, folyamatainak, rendszereinek definiálása, a működtetés módszertanainak kialakítása, valamint az implementáció tervezése és megvalósítása. A projekt során a Vialto kidolgozta az egész bankot átfogó és kifejezetten a bank igényeire és működésére szabott folyamatmenedzsment és projektmenedzsment módszertanokat, továbbá általánosan elfogadott és egyértelmű felelősségi köröket definiált és támogatást nyújtott a módszertan bevezetésében.

Projekt megnevezése
Döntés előkészítő és megvalósíthatósági tanulmány készítése üzletmenet folytonosság biztosításához kapcsolódó feladatok és dokumentumok központi – szoftverrel támogatott – nyilvántartásának kialakításához
Projekt rövid leírása

A K&H Bank célja az üzletmenet-folytonossághoz kapcsolódó adatok és dokumentumok leghatékonyabb nyilvántartására, kezelésére alkalmas eszköz (központi nyilvántartás) megtalálása volt.

A Vialto Consulting a projekt során összehasonlító módon bemutatta a Carisma és ÜFO rendszereket, annak érdekében, hogy a K&H megismerje a piacon jelenleg elterjedt BCM eszközök jellemzőit. A K&H számára legalkalmasabb eszköz kiválasztásának támogatása érdekében a Vialto Consulting elkészítette a megfelelő döntéselőkészítő dokumentumot.

KÖZIGAZGATÁS, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

Projekt megnevezése
A Stratégiai Projekt Igazgatóság szervezeti integrációját szolgáló új együttműködési, elszámolási és érdekeltségi rendszer kialakítása
Projekt rövid leírása

Az 1938-ban alapított Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit KFT. (a továbbiakban KTI) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kutatóbázisa. A KTI kutatási tevékenységével kiemelkedő helyet foglal el mind Magyarország, mind pedig Európa közlekedés-kutató intézetei között.

2011 júliusában egy belső szervezeti transzformáció kezdeteként megalakult a Stratégiai Projekt Igazgatóság (a továbbiakban SPI), magába foglalva többek között a Közlekedésbiztonsági Központot és célul kitűzve a Projekt Koordinációs Iroda, a Közlekedési Módszertani Központ, a Kommunikációs és Közigazgatási Kapcsolattartási Iroda mielőbbi kialakítását. Az SPI felállításának alapvető célja, hogy a KTI stratégiai módon hozzájárulhasson az állam által tervezett jelentős közlekedési rendszerfejlesztésekhez és a KTI egyre hatékonyabban lássa el az NFM közlekedési tudományos háttérintézményének szerepét.

Az újonnan megalakult SPI céljai mielőbbi megvalósítása és szervezetének gyors és hatékony integrálása érdekében a KTI vezetése szükségesnek tartotta az intézményen belüli együttműködési, erőforrás és költség allokációs rendszer, valamint érdekeltségi rendszer megújítását. Ennek érdekében felkérte a Vialto Consulting Kft-t egy szervezeten belüli koncentrált helyzetfelmérésre, illetve az új együttműködési, allokációs és érdekeltségi rendszer javaslat elkészítésére.

Projekt megnevezése
Szociális feladatellátás korszerűsítése
Projekt rövid leírása

A projekt során a Vialto Consulting megvizsgálta a Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által az Újbudai Humán Szolgáltató Központban, az Újbudai Idősek Házában és az Újbudai Szociális Szolgálatnál ellátott szociális feladatokat. Elemezte a feladat méretét az előző öt évre vonatkozóan, megvizsgálta az egyes feladatok gazdasági jellemzőit, valamint külön kitért az térítési díjak meghatározásának módjára.

A Vialto vizsgálta a környező kerületek és további vidéki nagyvárosok térítési díjait, a karitatív vagy piaci alapú szolgáltatókat, valamint a demográfiai adatok alapján megbecsülte a feladat méretét a következő öt évre. A fenti vizsgálatok alapján a Vialto rövid és hosszú távú javaslatokat fogalmazott meg, melyek a feladatellátás hatékonyságát javíthatják.  

SZOLGÁLTATÁSI SZEKTOR 

Projekt megnevezése
A GOP-3.3.4. pályázathoz kapcsolódó innovációs tanácsadás az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) partnereként
Projekt rövid leírása

A projekt célja, hogy a GOP-3.3.4. pályázat keretében a pályázó ITC cégek felkészüljenek a későbbi H2020 pályázaton való sikeres részvételre. A H2020 pályázat az EU versenyképességét hivatott javítaninaz innováció területén. A Vialto szerepe az IVSZ akkreditált tanácsadójaként a pályázó IVSZ tagok versenyképességének javítása. Ennek eredményeképpen 12 pályázó céget készített fel a H2020 pályázaton való indulásra. Ennek keretében a Vialto az alábbi feladatokat végezte:

  • Innovációs és versenyképességi potenciál felmérése
  • Innovációs kitörési pontok azonosítása és részletes akciótervek kialakítása
  • Stratégiai irányok kijelölése
  • Nemzetközi partnerkeresés a H2020 pályázaton való induláshoz
  • Szervezetfejlesztési és változáskezelési tervek kialakítása
  • Termékfejlesztés során tesztelési terv kialakítása
Projekt megnevezése
Service management projekt 2. fázis minőségügyi támogatása, valamint szolgáltatási folyamat felmérése
Projekt rövid leírása

A projekt célja a service management bevezetési projekt 2. fázisának minőségügyi támogatása, és a szolgáltatási folyamat működésének, erősségeinek és fejlesztendőinek a feltárása.

A Vialto megvizsgálta a projektműködés, projektkultúra megfelelősségét, az ITIL projekt 3. fázisának indításához szükséges feltételek meglétét, feltérképezte a szolgáltatási folyamatok és kapcsolódási pontjait, elkészítette a folyamattérképet. Modellezte, ábrázolta a vizsgált folyamatokat, azonosította az érintett folyamatok működési erősségeit és gyengeségeit és javaslatokat határozott meg a folyamatok javítására vonatkozóan.  

TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZEKTOR

Projekt megnevezése
“Field Service” kialakításának előkészítése
Projekt rövid leírása

A Nemzeti Infokumminikációs Szolgáltató Zrt. 2013 őszétől, illetve 2014. január 1-től a jelenleginél jóval nagyobb mennyiségű helyszíni támogatási feladatot kell, hogy ellásson országos lefedettséggel. A NISZ Zrt. célja az SLA-knak megfelelő minőségben, költséghatékonyan biztosítani az infokommunikációs roll-out és üzemeltetési területi szolgáltatásokat.

A cél, hogy a NISZ infokommunikációs létesítési, üzemeltetési, illetve az Ellátási Igazgatósággal kapcsolatos aktuális és az IT és telekommunikációs (OSS/BSS), valamint ERP rendszerbevezetéseket követően alkalmazandó „Field Service” folyamatai megfelelő szinten kialakításra és bevezetésre kerüljenek.  A cél elérése érdekében a NISZ 2013 nyarán tanácsadói szerződés keretén belül bízta meg a Vialto Consultingot a munka végrehajtásával.

Projekt megnevezése
A Magyar Telekom Lakossági Szolgáltatások Üzletág  (CBU) integrált marketing folyamatainak kialakítása, a Lakossági Marketing Igazgatóság működésének szabályozása
Projekt rövid leírása

A Lakossági Marketing Igazgatóság és társszervezetek, valamint szervezeti egységeik közötti szerepek, felelősségek, feladatok elhatárolása, integrált folyamatok kialakítása, folyamatracionalizálási javaslatok készítése, a kialakított folyamatok dokumentálása, szabályozása, valamint az igazgatóság működését átfogóan szabályozó keretutasítás elkészítése.

Dolgozzunk együtt vállalata sikerén!
Scroll to Top

Kérjük, add meg email címedet a tartalom letöltéséhez!

Kérjük, add meg email címedet a tartalom letöltéséhez!

Webinárium megtekintése és tanulmány letöltése

A folyamatmenedzsment helyzete a hazai nagyvállalatoknál

Az űrlap kitöltése után e-mailben küldjük ki a webinárium linkjét és a tanulmányt.

Webinár - A folyamatmenedzsment helyzete a hazai nagyvállalatoknál

Név(Kötelező)
Kérjük céges e-mail címet használjon!
Hírlevélre feliratkozás
Hozzájárulás(Kötelező)