Magyar English

„CRM&CEM – Конференција

„CRM&CEM – Конференција - Од менаџирање на потрошувачи до менаџирање искуства на потрошувачи” 20ти Февруари 2013

Поддржувајќи ги ИЦД како професионални партнери во организирањето на конференцијата наречена „CRM&CEM – Конференција - Од менаџирање на потрошувачи до искуства на потрошувачи”, оддржана на 20ти февруари 2013, игравме активна улога во создавање на програмата и поканите на говорниците и учесниците на тркалезната маса.Главниот говорник, Вероник Капулон, генерален директор на Метриномикс, нашиот водечки интернационален партнер во консултантските услуги кои за главна цел имаат оперативен развој насочен кон потрошувачот, обезбеди увид во интернационални трендови, главни предизвици, професионални и технички вести за CEM.
Нејзината презентација е достапна тука.
Building_the_self_optimizing_service_organization.pdf

Теми на панел дискусијата
·         Менаџирање на искуствата на потрошувачите – препакуван ЦРМ или нова перспектива и нов пробив?
·         Како да ги знаеме двигателите на одлуките на нашите потрошувачи? – Зошто не избираат нас? Мерење на физичкиот и емотивниот дел од искуството на потрошувачите.
·         Како бројќи водат до искуства кај потрошувачите? – Практично користње на резултати од анкета направена за искуствата на потрошувачите
·         Кој е одговорен за искуството на потрошувачите? – ЦРМ и ЦЕМ во организацијата
·         Дали е ЦЕМ само уште еден пре-возбудлив збор? Мотивации и први чекори кон подобрување на искуството на потрошувачите.