Magyar English

Имре ХЕРЦЕГ

 

Certified Management Consultant (CMC)
IPMA-A

Претседател за Здружението на консултанти за менаџмент во Унгарија

Главни способности и сектори:

 • Менаџирање на виско волуменски проекти поврзани со реинженерство како и проекти поврзани со информатичка техноологија
 • Менаџирање на процеси, реинжинирање на бизнис процеси, подобрување на бизнис ефикасноста
 • Формулирање стратегии, организационен развој
 • Менаџирање на промени
 • Прграмен и проектен менаџмент
 • Банкарски сектор
 • Телекомуникации
 

Јас сум дипломиран економист-математичар во Економскиот Универзитет Karl Marx каде што 8 години се обидував на математичка база да го предвидам процесот на колективна економија, во очајните околности на 80-тите. Следуваше треската на промени во режимот, кога го добив првичното консултантско искуство во голема интернационална компанија (Accenture), додека работев на мојот пат кон управничко менаџерско ниво. Почнувајки со Y2K кризата, го поминав третиот 8 годишен циклус во најголемата Унгарска консултантска компанија (ААМ), како лидер на консултантски услуги за управување со способностите. Есента 2007, заедно со моите пријатели го основавме Vialto Consulting, а нашата цел е ништо помалку од зацврстување на консалтинг бизнисот.

За време на мојата консултантска кариера, секогаш се обидувам да ги одведам клиентите до достигнување на нивните стратегиски цели со менаџирање на огромни проекти, со реинженирање на бизнис процеси, како и организација и менаџирање на човечкиот фактор. Имам огромно искуство во банкаркси и телекомуникациски сектори, и добро сум запознаен со железнички транспорт, нафтена индустрија како и уредувачки процеси.

Верувам дека како консултант можам да бидам успешен во мојата работа, се додека страсно се стремам кон разбирање и решавање на проблемите на моите клиенти.

И она малку слободно време го поминувам со мојата жена и ќерка, како и во откривање на прекрасните делови на светот или егзотичните длабочини на светската литература.

 

Претходни конференциски настапи:

 • Успех во тек на криза (2012): „Меѓународни искуства и можности за консултанти од Унгарија"
 • Самит за електронско банкарство (E-Banking Summit) 2012: Мобилна исплата
 • 5та Национална Консалтинг Конференција (2011): За Сертификација на Сертифицирани Менаџмент Консултанти
 • Професионален Семинар за Управување со Процеси (2010): Управување со Човечки Промени и Критични Погледи