Magyar English

Унгарија

Нашите принципи, без разлика дали работиме  за јавен или приватен сектор, не условуваат со давање на поддршка за развој на внатрешни процеси, услуги и односот со клиенти. Обемната листа на нашите партнери кои ги поддржуваме или сме ги поддржувале во постигнување на спектакуларни успеси преку модернизација на нивните внатрешни процеси и информатички инфраструктури, опфаќа не само компании од секторот за телекомуникации туку и  од секторот за финансии, при тоа фокусирајќи се  како на подобрување на резултатот на пазарот така ина  јавните институции кои имаат e-governance.