Magyar English

Реинжениринг на Деловни Процеси

Во денешно време, земајќи ја во предвид светската економска криза, повеќето од компаниите мораат да внимаваат на соодветноста на нивните деловни процеси и организациона структура, како и проширувањето на нивните способности кои додаваат своевидна вредност. Нашите консултанти се подготвени да ги обезбедат нашите деловни партнери со поддршка во развивање на операции базирани на нивните искуства, здобиени преку успешни проекти во различни сектори , ситуации на клиенти, како и неколку докажани методологии.

 • Типични потреби и ситуации на клиенти во кои би можеле да Ви помогнеме со конкретни решенија:
 • Следење и мапирање организациони и извршни потреби и концепти;
 • Развој на организациони и оперативни концепти и процес модели;
 • Проценка и документација на моментални процеси;
 • Имплементација на секторни стандарди и решенија базирани на најдобри практики;
 • Деловен процес инжениринг, реинжениринг, реглуација и имплементација;
 • Развој на регулации и работни описи поврзани со процесите;
 • Тренирање и имплементација на процесите; завршна ревизија на воведените процеси;
 • Идентификација и интеграција на системи кои се на располагање;
 • Имплементација на системи кои помагаат во управување со комплексни корпоративни процеси;
 • Аутсорсирање на процеси;
 • Организационен развој, услуги за менаџирање на промени и проекти поврзани со сите горенаведени услуги.