English Македонски

Külföld

Számos sikeres projekt a bizonyítéka, hogy a Magyarországon szerzett projekt menedzsment és szervezetfejlesztési tapasztalataink hatékony felhasználásával képesek vagyunk az Európai Unióhoz frissen csatlakozott vagy épp csatlakozni kívánó közép-, dél- és kelet-európai országok különböző szervezeteinek jelentős szakmai támogatást nyújtani. A különböző gazdasági és társadalmi körülmények között felmerülő kérdésekre gyakran a meglévő módszertanok adaptálásával tudunk válaszolni. Ezen projektek sikeres, hatékony és egyben költséghatékony végrehajtását számottevő nemzetközi tapasztalattal rendelkező tanácsadóink részvétele biztosítja.

A hazai ügyfeleink számára biztosított, szerteágazó tanácsadói szolgáltatáskínálat mellett a Vialto nemzetközi projektmenedzsmentben is érdekelt. Tevékenységeink a projektek teljes életciklusát lefedik az ajánlatírás fázisától a nyomon követésig, a szakmai és módszertani támogatáson, partnerkapcsolatok kezelésén, projekt és pénzügyi menedzsmenten keresztül egészen a teljes körű háttértámogatásig.

A nemzetközi, főként EU-s finanszírozású projektjeink során szakértőink és stratégiai partnereink által nyújtott szolgáltatásaink a tanácsadás teljes spektrumát lefedik. Büszkék vagyunk arra, hogy partnereink kiterjedt és folyamatosan növekvő körében nagy és elismert hazai és nemzetközi szervezeteket is üdvözölhetünk, és minden erőnkkel azon fáradozunk, hogy valamennyi pályázati kiíráson a szükséges szaktudás legjavát felvonultatni képes konzorciumokat alakítsunk - és nyerjünk.

A projektmenedzsment tevékenységeket, mint az előrehaladás nyomon követése, a projekt kontrolling kialakítása és alkalmazása, a beszámolók és az adminisztratív háttér kialakítása és üzemeltetése, a kockázatok figyelése és kezelése, vagy éppen a projekt kommunikációs tervének kidolgozása és megvalósítása, mind tapasztalt tanácsadóink támogatják.

A Vialto kiemelt jelentőséget tulajdonít a projektek és a projekttermékek minőségbiztosításának és auditálásának a projekt során és azt követően is. A minőségbiztosítás célja a projektszerű működés, a problémák és a projekt célját veszélyeztető kockázatok azonosítása, a kockázatkezelés támogatása. Független szakértőként foglalkozunk nagyméretű és összetett projektek szakmai és projekt menedzsment jellegű minőségbiztosításával és auditjával  is.

A fenti szolgáltatásokon túlmenően a Vialtonak jelentős tapasztalata és kimagasló eredményei vannak pályázati dokumentációk készítésében és kiértékelésében, (köz)beszerzési folyamatok lebonyolításában, valamint az ügyfélkapcsolati menedzsment területén.

A szervezeti változásokkal, fejlődéssel, tanulással járó, a megbízóval szoros együttműködésben végzett projektjeink során tudásunkat és szakmai tapasztalatainkat igyekszünk megosztani és átadni ügyfeleink vezetőinek és munkatársainak.

A földrajzi, társadalmi és gazdasági hasonlóságok alapján a Vialto célcsoportjába a Magyarországon szerzett know-how-ját a leghatékonyabban hasznosítani tudó területek - így az egykori Jugoszlávia utódállamai, Albánia, Románia, Bulgária és Törökország tartoznak. Ennek eredményeként, valamint meglévő tudásbázisunk alapján a donor finanszírozású és helyi projektek során elsősorban a következő területekre összpontosítunk:

  • Közigazgatás: EU-s finanszírozású projektekhez kapcsolódó nemzeti fejlesztési tervek és decentralizált megvalósítási rendszerek;
  • Oktatás: kiemelt figyelmet fordítva a felsőoktatásra és az EU-s struktúrával (főként a bolognai folyamattal) való harmonizációra;
  • Környezetvédelem: víz és szennyvíz, hulladékkezelés, valamint megújuló energia, energiaforrások;
  • Regionális fejlesztés és határ menti együttműködések;
  • Statisztikai, pénzügyi és gazdasági versenyképességhez kapcsolódó projektek;
  • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés;
  • Munkaügyi és szociális kérdések;
  • Tömegközlekedés fejlesztése (különösen vasúti projektek)

Nemzetközi projektjeink:

 Projekt címe
OrszágStátusz
Projekt időtartama
 Finanszírozás forrása
 További információ
Vidékfejlesztési tanulmány elkészítése
 Bosznia-Hercegovina Lezárt - Világbank
 -

Szakértői támogatás a TETRA projekt 2. fázisának kivitelezéséhez

Macedónia Futó 2010.07. - 2013.01.  Európai Unió / IPA
 tovább

Koncesszor kiválasztásának szakértői támogatása Szkopje város részére a városon belüli könnyűvasút hálózat (villamos) építéséhez és hasznosításához

Macedónia Futó 2010.12. - 2012.08. Helyi beszerzés
 tovább

Üzleti információs (ERP) rendszer technikai specifikációjának elkészítése az AD ELEM részére

 Macedónia Lezárt 2009.08. - 2012.02. Helyi beszerzés
 tovább

ERP rendszer beszerzésének tanácsadói támogatása

 Macedónia Lezárt 2009.10. - 2010.05.
 Világbank / IBRD
 tovább
ISO 9001:2008 szabvány szerinti tanúsítás megszerzésének támogatása a Munkaügyi és Szociális Minisztérium és kapcsolt szervezetei számára

  Macedónia

  Futó

 2013.02 - 2014.12

 Világbank / IBRD

 tovább

Szakértői támogatás és adatgyűjtés a MARA (Mezőgazdasági és Vidékügyi Minisztérium) statisztikai tudásbázisának fejlesztéséhez

 Törökország Lezárt 2011.01. - 2012.09.
 Európai Unió / IPA

 tovább

 

Amennyiben szakértőként szeretne csatlakozni nemzetközi projektjeinkhez, aktuális ajánlatainkat itt tekintheti meg. Szakmai önéletrajzát az international@vialto.hu címre várjuk.